Privacy Policy

Glasacties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Op onze site kunnen geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Glasacties verwerkt dus geen persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken we geen social media plugins.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Onze site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens van websitebezoekers jonger dan 16 jaar te verzamelen. Dit kan alleen met toestemming van ouders of voogd. Helaas kunnen wij niet controleren wat de leeftijd van de bezoeker is. Er wordt dan ook aangeraden om als ouder betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen. Hiermee kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van ouders.

HOE EN MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Glasacties verwerkt persoonsgegevens met twee doelen, namelijk om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u te kunnen helpen.

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Glasacties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s waar geen mensen bij betrokken zijn.

OPSLAAN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor we uw gegevens verzameld hebben. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Glasacties verstrekt alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

COOKIES, OF SOORTGELIJKE TECHNIEKEN, DIE DOOR ONS GEBRUIKT WORDEN

Wij gebruiken geen cookies of soortgelijke technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of zelfs te verwijderen. Ook is het uw recht om toestemming met betrekking tot gegevensverwerking in te trekken. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt dan een verzoek bij ons indienen om uw persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere organisatie te sturen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Glasacties gaat serieus met de bescherming van uw gegevens om en neemt daarnaast passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maak dan gebruik van onze klantenservice.